Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล         ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี Read more...
การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีหารประเมินฯ (ว 13 / 2556) การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีหารประเมินฯ (ว 13 / 2556)  Read more...
สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559     สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจร่างแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจร่างแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย     Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Secretary-PinitsakSecretary name

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

circular59

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

ออนไลน์

มี 306 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

06351886
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1825
9657
50957
65109
268549
170330
6351886
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2016-07-29 06:52:21

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir