Alternative flash content

Requirements

image image image image
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
Read more...
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำนวนการรายงานการดำเนินการทางวินัย อย่างมีประสิทธิภาพ Read more...
การประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ. การประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ. Read more...


ข่าว เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

การประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ.

1

 

    นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ. ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ เพื่อพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ. และเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. และนิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมจำนวน 302 คน

3

4

 

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir