best porn videos
cartoon porn videos
black porn videos
gay boys
lesbian sex videos
black gay porn
sexy lesbians
indian porn videos
free gay porn videos
young porn videos
www.guzelporno.netliseli porno
masaj pornoliseli pornobrazzers


ในปี พ.ศ.2555 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ก็นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่สร้างมิติใหม่ให้กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การสอบคัดเลือก ที่เป็นปรนัย การให้คะแนนมีความเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถวัดได้ ลดการใช้ดุลพินิจ ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดข้อครหาในการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์

สำหรับช่วงเวลานี้ ก็เป็นฤดูกาลแห่งการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดต่างๆ ซึ่ง ก.ค.ศ.มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้เดิมไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ ก.ค.ศ.เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดใหม่ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯไปแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ.และผู้แทนส่วนราชการ มาร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของทุกสังกัด และสามารถนำไปปฏิบัติได้
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นมาพอสมควรแล้ว และเพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการฯนี้ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีความเหมาะสม สมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้นำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยในขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้นำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว โดยจะเปิดรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นเวลา 30 วัน
จึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าไปให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว ได้ที่ www.moe.go.th/webtcs นะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

มติชน ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

hergun sizde internette film mi izliyorsunuz, film izlemekten zevk mi aliyorsunuz o zaman bu makaleyi sonuna kadar okumanizi oneriyoruz. en yeni filmleri bulabileceginiz ve sorunsuz olarak izleyebileceginiz en kaliteli film izle me sitesi aksiyondan komediye, bilim kurgudan gizem kategorisine kadar tum filmleri kolayca bulabileceginiz bu sitenin en farkli ozelligi ise sitede hic bi reklam bulunmamasi bu da sizin rahatca film izleme zevkini tatmanizi saglayacaktir.