แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งานที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 04-01-59 1987
ความเคลื่อนไหวการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22-12-58 2156
การให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 14-12-58 2060
ข้าราชการครูเรียกรับเงินจากผู้อื่นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 09-12-58 2136
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30-11-58 7072
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23-11-58 5408
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 16-11-58 3785
สถานี ก.ค.ศ. การจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-11-58 3101
ข้อพึงระวังในการพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 30-11-57 10285
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย...กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 30-11-57 7805

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir