20150201

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด...

 

ข้อมูลจาก ... ตส.

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir