1

 

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๒ ราย ได้แก่


ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

 

<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด>> 

 

 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir