ว18/2548 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลว. 28 ตค. 48)

ว18/2548 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลว. 28 ตค. 48)

 

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir