แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 13-07-55 16120
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13-07-55 10069
การดำเนินการให้ได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 5282
การประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 13-07-55 4738
เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 13-07-55 3721
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ สพป.ปทุมธานี เขต 2 13-07-55 2479
ซักซ้อมการใช้งบประมาณสำหรับการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 2529
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง 13-07-55 2506
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ... 13-07-55 4241
ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 3977

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir