ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554

- ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาสภาพจริงใน 4 ภูมิภาค สำหรับนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม โดยครั้งที่ 1 ได้ติดตาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554


บันทึกภาพโดย นายวศิน  นาคสมวงษ์กุล

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir