แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จำนวนบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ 2559 29-05-58 3780
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ 12-12-57 3891
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 12-08-57 9709
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (2) 12-08-57 475
การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10-04-57 2437
ประวัติย่อรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์) 23-04-56 9625
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ศธ 0206.4/0413 ลว 10 ก.พ. 2552) 13-07-55 4614
ข้อหารือการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ศธ 0206.5/59 ลว 13 ก.พ. 2552) 13-07-55 4100
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 13-07-55 4926
หนังสือตอบมติและตอบข้อหารือ(มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554) 13-07-55 5638

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir