รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำป2560

อ่านรายละเอียด...

ไฟล์ที่ 1

 

 

ข้อมูลโดย...สล.(กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)

 

หมวด: รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

Annual inside 59 Page 001

อ่านรายละเอียด...

ไฟล์ที่ 1/2

ไฟล์ที่ 2/2

 

ข้อมูลโดย...สล.(กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)

 

หมวด: รายงานประจำปี

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

201306251548 cover

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจำปี 2555 ทั้งฉบับได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2555

หมวด: รายงานประจำปี

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Untitled

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจำปี 2556 ทั้งฉบับได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2556

หมวด: รายงานประจำปี

รายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2554

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2554

หมวด: รายงานประจำปี

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir