แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สถานี ก.ค.ศ. I ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 07-01-62 620
สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 28-11-61 1105
สถานี ก.ค.ศ. การปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 20-11-61 461
สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12-11-61 1066
สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 08-11-61 2038
สถานี ก.ค.ศ. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02-11-61 1919
สถานี ก.ค.ศ. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25-10-61 694
สถานี ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17-10-61 3133
สถานี ก.ค.ศ. มิติการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 12-10-61 744
สถานี ก.ค.ศ. (1 ต.ค. 61) สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2561 02-10-61 1532

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir