121061

1. ร่าง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... คลิกที่นี่

 

2. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่

 

3. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย คลิกที่นี่

Alternative flash content

Requirements

Capture3

Banner 281161question

Capture

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir