การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Alternative flash content

Requirements

Capture3

Capture

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir