290362

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

สถานี ก.ค.ศ.

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

22.02.61

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

0206.7 065 23 3 60

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด...

 

ข้อมูลโดย ภส.

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

 

ก.ค.ศ. ได้กำหนดระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้วมา เรียบร้อยแล้ว
ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir