14122018-รบสมครนตกร-นกวชาการคอม-พนกงานทนหมนเวยน

          ตามที่ได้มีการประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งานงบประมาณตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น ดังนี้คือ

 

คลิ๊กที่นี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir