27022018-ประกาศรายชอ-รบสมครนตกร-นกวชาการคอม-พนกงานทนหมนเวยน

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น 

   บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังนี้

คลิ๊กที่นี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir