610510-1

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

          ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ของสำนักงาน  ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

          สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir