ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

29.11.59

คลิกลิ้งด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์

 

Alternative flash content

Requirements

Capture3

Banner 281161question

Capture

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir