สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๑” ของกระทรวงศึกษาธิการ

           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในงาน สุขสันต์วันปีใหม่๒๕๖๑" ของกระทรวงศึกษาธิการวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวที และการจับสลากมอบของขวัญแก่ผู้ร่วมงาน

 

1

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๑” ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวด: คลังความรู้_สล

มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

(มาตรการคัดแยกประเภทและกำจัดขยะ) สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคณะทำงานได้ประชุมพิจารณาเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอยภายใน ภายนอกพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการมีปริมาณมาก เกิดปัญหาในการคัดแยกขยะและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นั้นเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการและวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม สอดคล้องกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม (มาตรการคัดแยกประเภทและกำจัดขยะ) คลิกเพื่อรายละเอียด

หมวด: คลังความรู้_สล

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir