image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมบริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75  บาท

 

1

 

           วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 04.00 น. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  นายสุรินทร์  แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ลูกเสือ เช่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โรงเรียนวัดสลุด โรงเรียนวัดสระเกศ ฯลฯ ร่วมต้อนรับและมอบเงินบริจาค จำนวน 177,777.75  บาท ให้แก่ ตูน บอดี้สแลม เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ   

          สำหรับเงินบริจาค จำนวน 177,777.75  บาท นั้น เป็นความร่วมมือของตัวแทนข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเดินรับบริจาคเงินทุกชั้นทุกอาคารภายในกระทรวงศึกษาธิการ

 

          โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เบตง – แม่สาย 2,191 กิโลเมตร เป็นการระดมทุนช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาของจังหวัดใกล้เคียง ในการส่งเคสการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาให้ ซึ่ง นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ประธานโครงการฯ เชื่อว่า การระดมทุนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศจะเป็นวิธีการบริจาคที่สามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างขวางที่สุด นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้คนไทยทุกคนออกกำลังกายกันมากขึ้น เพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่ดี ก็จะเป็นการลดการใช้บริการสถานพยาบาลต่าง ๆ ไปในตัว รวมถึงส่งกำลังใจไปให้กับแพทย์และพยาบาลผู้เสียสละทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลด้วย

 

2-20171206

 

3-20171206

 

4-20171206

 

5-20171206

 

6-20171206

 

7-20171206

 

8-20171206

 

9-20171206

 

10-20171206

 

11-20171206

 

12-20171206

 

13-20171206

 

14-20171206

 

15-20171206

 

16-20171206

 

17-20171206

 

18-20171206

 

19-20171206

 

20-20171206

 

21-20171206

 

 

 

ภาพบรรยากาศการร่วมบริจาคของชาวสำนักงาน ก.ค.ศ.

22-20171206

 

23-20171206

 

24-20171206

 

25-20171206

 

26-20171206

 

27-20171206

 

28-20171206

 

29-20171206

 

30-20171206

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่  ภาพ/ข่าว

 

 

Secretary-PinitsakSecretary name

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

banner วนแม61

จดสรร61.2

 

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 479 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

11526341
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8900
9554
80307
40565
136417
262061
11526341
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-08-17 23:04:22

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir