แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 28-03-62 21495
ว 5/62 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 01-03-62 10266
ว2/2562 หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 28-01-62 2428
ว 4/62หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 28-01-62 2371
ว 3/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 07-01-62 1209
ว 1/2562 การแก้ไข้หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 07-01-62 3217
ว26/61 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02-01-62 35051
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานก.ค.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-12-61 5286
ว25/61 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้ัมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19-12-61 2828
ว24/2561 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 19-12-61 2678

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir