wor3-08032019

 

     ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบและถือปฏิบัตินั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir