ว 17/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

(อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ)

611002

Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir