Alternative flash content

Requirements

image image image image
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี     Read more...
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย

1

วันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดกิจกรรม “สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย” บริเวณชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน ในเวลา 12.45 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายพินิจศักดิ์  สุวรรณังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

001-20170411-173845

002-20170411-173845

 

003-20170411-173846

 

010-20170411-173855

 

 

004-20170411-173848

 

 

006-20170411-173850

 

007-20170411-173851

 

 

009-20170411-173854

 

 

011-20170411-173856

 

 

012-20170411-173857

 

 

013-20170411-173858

 

 

014-20170411-173859

 

 

015-20170411-173900

 

 

016-20170411-173901

 

017-20170411-173902

 

018-20170411-173903

 

019-20170411-173904

 

020-20170411-173905

 

021-20170411-173906

 

022-20170411-173907

 

023-20170411-173909

 

024-20170411-173910

 

025-20170411-173911

 

026-20170411-173912

 

027-20170411-173913

 

028-20170411-173914

 

029-20170411-173914

 

 

030-20170411-173915

 

031-20170411-173916

 

 

036-20170411-173921

 

038-20170411-173924

 

039-20170411-173925

 

039-20170411-173925

 

040-20170411-173926

 

041-20170411-173927

 

042-20170411-173928

 

043-20170411-173929

 

044-20170411-173930

 

 

045-20170411-173931

 

046-20170411-173932

 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่   ภาพ / ข่าว

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

จดสรร61.180

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 385 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10731666
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1892
7244
34222
45869
127846
228536
10731666
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-04-20 08:04:24

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir