logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

youtube 1  feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300