Alternative flash content

Requirements

image image image image
จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)   Read more...
สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558   สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558   Read more...
สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าด้วยต้นลำพู สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าด้วยต้นลำพู   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูงฯ และ การสร้างเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ
การสร้างเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยฯ    
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

secretaryGM name 2

Alternative flash content

Requirements

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

สวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.

Alternative flash content

Requirements

ออนไลน์

มี 335 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

04371312
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4482
8090
19180
42252
167290
164975
4371312
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2015-07-28 12:39:24

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir