gay porn tube
black porn videos
hot lesbian sex
black lesbian porn
hot sex videos
free lesbian movies
black gay porn
black lesbian porn
black gay porn
black lesbian sex

Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2557 ฌ โรงแรมรอแยล (รัตนโกสินทร์) กรุงเทพมหานคร Read more...
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโฮเต็ล เด ม็อค กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโฮเต็ล เด ม็อค กรุงเทพมหานคร Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

1 201406201606 gm name

13-8-2557 6-27-28

Alternative flash content

Requirements

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ผู้เข้าชม

02796747
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2188
5860
30496
2731840
102124
126006
2796747
IP ของคุณ : 54.196.77.82
เวลาระบบ : 2014-08-22 12:55:36

ออน ไลน์

มี 241 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player